Ge dina elever årets roligaste skoluppgift!

Under hösten 2021 har mellanstadieelever i Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten och Södertälje chans att delta i ett skolhackathon och därigenom arbeta med samhällsutveckling med Minecraft Education som undervisningsverktyg.

Skolhackathon är ett spännande koncept där eleverna får känna delaktighet i samhällsfrågor och samtidigt lära sig mer om innovation, demokrati och entreprenörskap. Skolhackathon inleds i augusti och avslutas med ett regionalt event i november. Nedan kan du läsa mer om hur Skolhackathon går till.

Anmälan till Skolhackathon 2021

Klicka här för att komma till anmälan

Sista anmälningsdag är den 20 augusti 2021 och antalet klasser per region är begränsat. De klasser som anmäler sig först har förtur. Har du frågor eller funderingar? Scrolla nedåt för kontaktuppgifter.


Missade du informationsträffen i maj?

Det kommer att arrangeras en till träff onsdag den 18 augusti kl 15-16. Klicka på den lila knappen "Anmälan" för att registrera dig till informationsträffen.

Så går Skolhackathon till

Under åtta veckor får eleverna ett klassuppdrag som består av att bygga en gemensam värld i Minecraft Education utifrån ett specifikt tema. Det givna temat släpps av arrangören i samband med utskick av lärarhandledning under augusti månad. Vi garanterar ett roligt och lärorikt grupparbete – endast er kreativitet sätter gränserna!

I slutet av dessa åtta veckor presenterar alla grupper sina arbeten för klassen. På ett demokratiskt sätt röstar klassen sedan fram en grupp som representerar dem vid ett regionalt skolhackathon i november där de tävlar mot elever från andra skolor i regionen. Som lärare erbjuds du en inledande kick-off och utbildning i hur du kan använda Minecraft Education som digitalt verktyg i din undervisning.

Tekniska krav för att kunna delta i Skolhackathon

För att din skola ska kunna delta i Skolhackathon krävs det att ni har licenser till Minecraft Education och Microsoft Teams. Är du osäker på om ni har det? Ladda ner den tekniska specifikationen och kolla med IT-ansvarig på din skola eller på kommunen du jobbar i.

Upplägg under 2021:

  • Informationsträff för intresserade lärare
  • Anmälan öppnar 24 maj efter informationsträffen
  • Kick-off för deltagande lärare – I augusti inleds arbetet med en kick-off för anmälda lärare där vi tillsammans går igenom lärarhandledningens olika delar och hur man kommer i gång med arbetet.
  • Lär dig Minecraft – Fortbildning för deltagande lärare om hur man använder Minecraft i utbildningssyfte. 
  • Grupparbete – Åtta veckors grupparbete utifrån lärarhandledningen.
  • Regionalt skolhackathon – Uppdraget kulminerar i ett hackaton i november 2021 där en grupp från varje klass tävlar mot andra klasser i regionen.

Kontaktuppgifter

Ung Företagsamhet Västernorrland - Jennie Wiklander, 073-512 03 53, jennie.wiklander@ungforetagsamhet.se

Ung Företagsamhet Västerbotten - Kalle Viklund, 076-797 13 22, kalle.viklund@ungforetagsamhet.se

Ung Företagsamhet Norrbotten - Joel Larsson, 070-326 12 99, joel.larsson@ungforetagsamhet.se

Ung Företagsamhet Stockholm - Elin Henningsson, 070 962 97 77, elin.henningsson@ungforetagsamhet.se

Tom Tits Experiment - Tiffany Alnefelt, 073-390 20 67, tiffany.alnefelt@tomtit.se

Technichus - Thomas Karlsson, 070-688 90 93, thomas.karlsson@technichus.se

Exploratoriet - Thomas Löfgren, 0910-715452, thomas.lofgren@exploratoriet.se

Konceptet ägs och utvecklas av